Naruja veche

…”Vechi numiri slave ca Năruja, Nereju, Putna, Coza, Mala; numiri ungureşti, pecenege sau cumane precum Tichiriş, Haga, Vizăuţ, Chilimetea; numiri româneşti ca Vidra, Colacul, Valea-Sării, Paltin, Spulber, unele arătând pe descendenţii unui moş comun: Barseşti, Bodeşti, Negrileşti, Spineşti, sunt toate dovada unei perfecte continuităţi a populaţiei de aici, din veacul al VI-lea pînă după descălecat(…)Mai spre miazănoapte, tot pe partea dreaptă a Siretului, gasim aşezările de la Trotuş, Sascut în ungureşte: fântâna Sasului şi Adjud, de asemenea anterioare întemeierii, cea dintâi nefiind însă mai veche decât din a doua jumatate a veacului al XIII-lea. Intr-adevăr, numele Trotuş în forma veche Totruş implică prezenţa tătarilor, deci aşezarea este în orice caz posterioară năvălirii lor. “…scria Giurescu în ”Istoria Românilor.