Saulea Toader

CURRICULUM VITAE

Nume SAULEA
Prenume Toader
Data naşterii 14 martie 1948.
Locul naşterii Naruja, Vrancea.
Naţionalitate Română
E-mail toader_saulea@yahoo.fr
Situatia civila Căsătorit, 1 copil, masterand.

STUDII

Diplome Bacalaureat, Odobeşti, Vrancea, 1966.
Licenţă: franceză-română, Bucureşti, 1972.
Studii superioare europene, Nancy, 1975.
Maîtrise de literatură modernă, Nancy, 1976.
Ortografie franceză: nivel naţional (1989, campion), continental ( Viena, 1990, campion), mondial ( Paris, 1990, locul 5 ).
Certificate de traducător: franceză, spaniolă, italiană.
Doctorat în filologie (suma cum laude), 2007.
Stagii Cursuri de vară, august 1972, Dijon.
Studii superioare europene (1974-1975), Nancy.
Cursuri BELC, august 1991, Le Mans.
Cercetare, februarie 2000, Lyon 2.
Formare sindicală în negociere, februarie 2002, Beit Berl, Israel.
Formare sindicală în negociere, octombrie 2004, Ostende, Belgia

EXPERIENŢĂ

Didactică

  • 1972-1993: asistent la Catedra de Limba şi Literatura Franceză, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti.
  • Din 1993: lector titular, apoi lector titular dr. (2007) la aceeaşi catedră, cu normă didactică constituită din curs şi de literatură şi civilizaţie franceză secolul XX, curs de literatură şi civilizaţie francofonă (Africa Neagră), curs şi seminar de literatură şi cultură, curs opţional (literaturi francofone, teatru), curs de teoria şi practica traducerii (LMA), curs de orientare în traducerea textului literar contemporan (MTTLC), seminar de practica limbii, seminar de traducere a textului literar contemporan.
  • Din 2008: conf.dr. titular la aceeaşi catedră, pe aceleaşi discipline.

Cercetare
Literatură franceză secolul XX. Antropologie literară. Francofonie. Lexicografie, Traductologie
Traduceri
Literatură, filosofie, religie, psihologie, medicină homeopatică
Alte activităţi
Coordonator la Lectoratul de studii franceze şi francofone la Facultatea de limbi şi literaturi străine a Universităţii din Bucureşti.
Evaluator în cadrul Centrului de Limbi Străine, Universitatea din Bucureşti.
Membru în Comisia de calitate a Universităţii din Bucureşti.
Lider sindical la nivelul Universităţii din Bucureşti.
Responsabil cu relaţiile internaţionale şi francofone la nivelul F. N. S. ALMA MATER.
Membru în Comitetul naţional al programului european LEONARDO DA VINCI (2000-2005).
Responsabil cu activităţile de francofonie sindicală în Europa Centrală şi de Est (2006-2010), în cadrul Comitetului sindical francofon de educaţie şi formare (CSFEF).
Distincţii
Cavaler de Malta