ŢIGĂNAŞ, Dorin

European curriculum vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume ŢIGĂNAŞ DORIN
Naţionalitate Română
Data naşterii 11.02.1961
Starea civila
 • Casatorit: sotia – Tiganas Luminita, consilier juridic BCR
 • Un copil – Tiganas Maria Teodora, n.1997

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 1. COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 • 2007 – prezent: consilier superior în cadrul Direcţiei Relaţii Publice, Comunicare şi Mass-Media, Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală/ Ministerul Finanţelor Publice
 • Purtător de Cuvânt şi Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice, Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală/ Ministerul Finanţelor Publice (2004 – 2007)
 • Şef Serviciu Relaţii cu Mass Media şi consilier superior în cadrul Direcţiei Relaţii Publice şi Comunicare, Ministerul Finanţelor Publice (1997-2004)
 • Membru al Comisiei Mixte pentru elaborarea Cărţilor Albastre, împreună cu Organizaţia Europeană a Administraţiilor Fiscale (I.O.T.A.), în vederea aderării la U.E. (aprilie 1999 – 2003)
 • Membru al Comisiei de Evaluare pentru Campania de Promovare a Impozitului pe Venitul Global, Ministerul Finanţelor & Media Consulta Deutschland GmbH (decembrie 1998 – 2001)
 • Purtător de cuvânt, Ministerul Finanţelor (1997)
 • Director, Departamentul de Public Relations & Media, Trustul General Trading & Investments (Bucureşti, 1994-1995)
 • Şef campanie electorală pentru candidaţi independenţi în Parlamentul României şi alegerile locale (1992)
2. JURNALISTICĂ
 • Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Finanţe publice si Contabilitate” (editată de Ministerul Finanţelor, Bucureşti, 2000 – 2008)
 • Autor a mii de articole şi interviuri politice, economice şi sociale
 • Secretar general de redacţie la revista „Privirea” şi la suplimentele de lux „Aliment, Ambient şi Aristocrat” (Mihai Tatulici Production, Bucureşti, 1996-1997)
 • Director – fondator al S.C. Romanian Tourism Press ltd., editor al revistei “Turism Magazin” (Bucureşti, 1995-1996)
 • Director – fondator al revistei „Turism” (General Trading & Investments SA, Bucureşti, 1994-1995)
 • Publicist-comentator, ziarul „Vocea României” (Guvernul României, 1994)
 • Reporter special, ziarul „Meridian” (Trustul GIP, Bucureşti, 1993-1994)
 • Secretar general de redacţie, revista „Meridian Magazin” (Trustul GIP, Bucureşti, 1993-1994)
 • Reporter special, revista “Zig-Zag” (Trustul Topaz, Bucureşti, 1992-1993)
 • Secretar general de redacţie, revista „Indiscret” (Trustul Topaz, Bucureşti, 1992-1993)
 • Secretar general de redacţie, revista „Expres” (Trustul Expres, 1990-1992)
 • Secretar general de redacţie, revista „Facla” (Ed. Vinea, Bucureşti, 1990-1991)
 • Secretar general de redacţie, revista „22” (Grupul pentru Dialog Social, 1990)
 • Redactor şef, ziarul „Viitorul” (Fundaţia pentru Tineret, Focşani, 1989-1990)
 • Corespondent pentru presa centrală de tineret (Vrancea, 1986-1989)
 • Redactor şef, ziarul „Accent” (UTC Vrancea, 1987)
 • Secretar general de redacţie, revista „Spectator” (UASCR, Iaşi, 1982-1987)
 • Secretar general de redacţie, revista „Opinia Studenţească” (Iaşi, 1982-1986)
 • Redactor / debutant, revista „Licăriri” (Liceul Al. I. Cuza Focşani, 1976-1980) şi revista „Revista Noastră” (Liceul Unirea Focşani, 1977)
 • alte colaborări jurnalistice: „Dialog” şi „Viaţa Politehnicii” (Iaşi); „Milcovul” (Focşani); „Ateneu” şi „Deşteptarea” (Bacău); „Viaţa Studenţească”, „Tribuna României”, „Tineretul Liber”, „Flacăra”, „România Liberă”, „Contemporanul”, „Amfiteatru”, „Fraierul Român”. „Duminica Orbului”, „Baricada”, „Gazeta automobiliştilor”, „Dracula”, „Expres Magazin”, „Drumuri”, „Carpaţii României” ş.a. (Bucureşti).
3. INGINERIE
 • Inginer şef Compartiment Investiţii / Sector Service şi Transporturi la Întreprinderea Comerciala de Stat, Mărfuri Alimentare şi Alimentaţie publică Focşani, jud. Vrancea (1989-1990)
 • Stagiatura / energetic şef la Întreprinderea de Materiale de Construcţii Doaga, jud. Vrancea (1987-1989)
Educaţie şi Formare
 • Cursuri de perfectionare – Formare formatori in afaceri europene, organizate de Scoala de Finante Publice si Vama – Ministerul Finantelor Publice (2007 – 2008)
 • Cursuri de perfectionare – administratie europeana, Programul de formare specializata in administratia publica destinat functionarilor publici de conducere, specializarea “Managementul Afacerilor Publice Europene” organizat de Institutul National de Administratie (2005 – 2006)
 • cursuri postuniversitare – macroeconomie, Facultatea de Mecanisme Valutare şi Fiscale Internaţionale, Academia de Studii Economice, Bucureşti (1999-2000)
 • cursuri de perfecţionare – comunicare şi relaţii publice, Centrul European de Media şi Comunicare şi Fundaţia Freedom House, Bucureşti (1998)
 • cursuri de perfecţionare – comunicare şi relaţii publice, Institutul Republican Internaţional, Bucureşti (1997-1998)
 • cursuri de perfecţionare – comunicare şi relaţii publice, Programul de Reformă al Administraţiei Publice, Programul PHARE & Guvernul României, Bucureşti (1997-1998)
 • cursuri postuniversitare – comunicare şi relaţii publice, Centrul European de Studii în Probleme Etnice şi Comunicare Socială, Academia Română Bucureşti (1997),;
 • cursuri postuniversitare – jurnalistică şi comunicare, Facultatea de Jurnalistică, Academia de Studii Social Politice Bucuresti (1987)
 • licenţiat – inginer, Facultatea de Electrotehnică, Institutul Politehnic Iaşi (1986)
Aptitudini şi CompetenţePersonale 1. JURNALISTICA
 
 • Premiu UASCR pe ţară pentru publicistică (1984)
 • Premiu UTC pe ţară pentru publicistică (1985)
 • Premiul UASCR pe ţară pentru secretariat de redacţie (’83, ’84, ’85, ’86)
 • Premiul anual al firmei AMARNA pentru secretariat de redacţie (1991)
 • Membru fondator al Asociaţiei Ziariştilor din România (1991)
 • Câştigător prin concurs al postului de redactor-corespondent la Radio BBC (1992 / nu am mai dorit sa ocup postul)
 • Fondator şi preşedinte executiv al Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România (Bucureşti, 1994-1995)
 • Membru al Consiliului Director al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism – FIJET (1994-1995)
 • Membru al prezidiului Congresului Mondial al FIJET de la Alicante (Spania, 1994)
 • Participant, în calitate de membru al Consiliului Director, la Conferinţa Anuală a FIJET (Bruxelles, 1994)
  2.STIINŢE POLITICE SI AFACERI EUROPENE
 
 • Membru al Grupului pentru Dialog Social (1990)
 • Câştigător al bursei de studii la Universitatea din Salford, Marea Britanie, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Politici Contemporane (1990 / nu am urmat cursurile din motive familiale)
 • Participant, în calitate de ziarist-invitat, la Congresul Mondial al Partidului Radical Trans-Naţional (Italia, 1992)
 • Participant, în calitate de ziarist-invitat, la Seminarul Internaţional al ONG-urilor sub egida OSCE (Sinaia, 1994)
 • Participant, în calitate de ziarist-invitat, la Conferinţa OSCE (Bucureşti, 1994)
 • Participant la Seminarul „Stadiul integrării europene a României”, organizat de Ministerul Integrării Europene şi Programul MATRA, Sinaia (2001)
 • Formare in “Afaceri Europene Cresterea competitivitatii Romaniei in contextul dezvoltarii durabile, Uniunea economica si Monetara, Provocari sociale in contextul extinderii UE” Directia Scoala de Finante Publice si Vama (Bucuresti, 2007-2008)
 
 • Participant la Seminariile de comunicare organizate sub egida Campaniei Nationale Anticoruptie PHARE 2004/016-772.01.05.03 – „Imbunatatirea luptei impotriva coruptiei”, de catre Ministerul Justitiei si Fundatia CONCEPT (Bucuresti, 2007)
 • Lector-formator in Afaceri europene, Scoala de Finante Publice si Vama – Ministerul Finantelor Publice (2008 – …)
  3.COMUNICARE SI RELATII PUBLICE
 
 • Participant la seminariile Centrului European de Media şi Comunicare şi Fundaţia Freedom House (1998, iunie – Bucureşti, iulie – Sinaia, august – Mamaia, septembrie – Bucureşti)
 • Membru al Grupului Interministerial de Comunicatori ai Guvernului României (Bucureşti, 1997-2000)
 • Participant la Seminarul „Comunicarea Interministerială”, organizat de Departamentul Informaţiilor Publice al Guvernului României şi Institutul Republican Internaţional (Neptun, iunie 1999)
 • Membru al comisiei Ministerului Finanţelor pentru Campania de Promovare a Impozitului pe Venitul Global (1998-2001)
 • Participant la Seminarul „Abilităţi de comunicare, prezidarea şedinţelor” din cadrul Programului PHARE „Formare în afaceri europene”, organizat de Institutul European din România (Bucureşti, noiembrie 2000)
 • Participant la Seminarul „Comunicarea şi tehnica negocierii”, organizat de Şcoala de Finanţe Publice şi Ministerul Finanţelor din Olanda, (Bucureşti, 2001)
 • Participant la Seminarul „Transparenţa instituţională şi liberul acces la informaţiile de interes public”, organizat de Ministerul Informaţiilor Publice şi Institutul Republican Internaţional (Sinaia, 2002)
 • Participant la Seminarul „Interacţiune Guvern – Mass Media. Perspective americane şi româneşti”, organizat de Ministerul Informaţiilor Publice (Bucureşti, 2002)
 • Participant la Seminarul „Cum pot sprijini specialiştii PR dezvoltarea ţărilor lor”, organizat de Prais Corporate Communication, în colaborare cu Asociaţia Internaţională de Relaţii Publice (Bucureşti, 2002)
 • Participant la Proiectul „RCB e-ventPRO pentru profesionalizarea şi promovarea organizatorilor de evenimente prin mijloace electronice”, derulat de Romanian Convention Bureau (Asociaţia Naţională a Organizatorilor Profesionişti de Conferinţe şi Expoziţii), în colaborare cu Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Centrul Internaţional pentru Întreprindere Privată (CIPE), Bucureşti, 2003
 • Participant la Seminarul „Legea accesului la informaţiile de interes public, între legislaţie şi aplicare”, organizat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy” şi Guvernul României, Ministerul Informaţiilor Publice (Bucureşti, 2003)
 • Participant la Seminarul internaţional „Relaţiile Publice în Armată”, organizat de Ministerul Apărării Naţionale, sub egida NATO (Bucureşti, 2003)
 • Participant la Seminarul „Comunicare externă”, organizat în cadrul Convenţiei „Consolidarea şi dezvoltarea capacităţii de administrare a veniturilor statului”, încheiată cu Franţa / proiect cu finanţare PHARE (Predeal, 2004)
 • Participant la Seminarul „Comunicare internă”, organizat în cadrul Convenţiei încheiată cu Spania / proiect cu finanţare PHARE (Bucureşti, 2005)
 • Coordonator al Proiectului PHARE RO 2002/586.03.04.11 -„Creşterea nivelului de colectare a impozitelor prin îmbunătăţirea conformării voluntare a contribuabililor, prin construirea capacităţii interne a Ministerului Finanţelor Publice de a dezvolta cu forţe proprii campanii de informare şi comunicare pentru contribuabili, precum şi o activitate modernă de asistenţă a contribuabililor”, derulat in colaborare cu firma Maxwell Stamp PLC din Marea Britanie (2005)
 • Participant la Seminarul “Comunicare externa” organizat in cadrul Conventiei “Consolidarea si dezvoltarea capacitatii de administrare a veniturilor statului”, incheiata cu Franta (2005)
 • Participant la Seminarul “Comunicare interna” organizat in cadrul Conventiei “Consolidarea si dezvoltarea capacitatii de administrare a veniturilor statului”, incheiata cu Franta (2005)
 • Participant la Seminarul “Dezvoltarea campaniilor de informare” organizat in cadrul Proiectului PHARE “Cresterea nivelului de colectare a impozitelor prin imbunatirea conformarii voluntare a contribuabililor, prin crearea capacitatii MFP de a dezvolta prin efort propriu campanii de informare si o activitate moderna de asistenta a contribuabililor”, in colaborare cu Marea Britanie (2005)
 • Participant la Seminarul „Procesul integrării României în Uniunea Europeană reflectat de instituţiile de presă din România”, organizat de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării în colaborare cu Fundaţia StartMedia, sub patronajul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale din cadrul Guvernului Romaniei (Bucureşti, 2005)
 • Participant la Seminarul “Identitatea institutionala” organizat in cadrul Conventiei “Scoala de Finante Publice si Vama”, incheiata cu Spania (Bucuresti, 2006)  
 • Participare la actiunile desfasurate sub egida OLIMPIADELOR COMUNICARII editia a VI/a – organizate de Asociatia de Comunicare ETHOS in colaborare cu Asociatia Romana de Relatii Publice, coordonator al echipei VERBUM MENTIS – laureata a Premiului I, sectiunea comunicare institutionala (Bucuresti aprilie-mai 2006)
 • Coordonatorul Seminarului „Politici de relaţii publice şi comunicare instituţională ale ANAF” pentru perfecţionarea activităţii Purtătorilor de Cuvânt ai DGFP judeţene, a municipiului Bucuresti si Autoritatii Nationale a Vamilor (Sibiu, 2006)
 • Coordonatorul Seminarului „Strategii de relaţii publice şi comunicare instituţională ale ANAF” pentru perfecţionarea activităţii Purtătorilor de Cuvânt ai DGFP judeţene, a municipiului Bucuresti si Autoritatii Nationale a Vamilor (Sibiu, 2010)
4.TURISM
 • Participant, în calitate de invitat, la toate acţiunile (seminarii, colocvii, târguri, congrese şi conferinţe), organizate de Ministerul Turismului şi ONG-uri specializate în turism (1991-1997)
 • Participant la Seminarul UE privind Departamentul XXIII pentru Turism (Bruxelles, 1994)
5. FINANŢE PUBLICE
 • Participant la Seminarul „Impozitul pe venit” organizat de Ministerul Finanţelor (Poiana Braşov, septembrie 1999)
 • Participant la proiectul de Twinning PHARE „Formarea personalului fiscal implicat în administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice” susţinut de Agencia Tributaria Spamnia (1999-2000)
 • Membru al Comisiei Mixte pentru elaborarea Cărţilor Albastre, împreună cu Organizaţia Europeană a Administraţiilor Fiscale (I.O.T.A.), în vederea aderării la U.E. (aprilie 1999)
 • Participant la Seminarul „Obligaţiile formale, informarea şi asistarea contribuabililor, precum şi controlul masiv al declaraţiilor fiscale”, organizat de Ministerul Finanţelor şi Agencia Tributaria din Spania (Bucureşti, iunie 2000)
 • Participant la Seminarul „Un pas înţelept – Impozitul pe venitul global”, organizat de Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu firma germană Media Consulta Deutschland GmbH, Eforie Sud (2001)
 • Participant la Seminarul „EU – COFILE (European Union Corporate Finance & Banking Lectures)”, organizat de Banca Naţională a României, Asociaţia Română a Băncilor şi Alpha Bank România (Sinaia, 2002)
 • Participant la Seminarul „Un model al Administraţiei Fiscale – Agenţia Statală de Administrare Fiscală”, organizat de Ministerul Finanţelor Publice şi Agencia Tributaria din Spania, în cadrul Proiectului de Twinning „Îmbunătăţirea sistemului de colectare a impozitelor” (Bucureşti, 2003);
 • Participant la seminariile organizate in cadrul Proiectului de twinning PHARE RO 02/IB/FI/08 “Consolidarea si dezvoltarea capacitatii de administrare a veniturilor statului”, in colaborare cu Ministerul Economiei si Finantelor din Franta (2005 – 2006)
 • Participant la seminariile organizate in cadrul Proiectului de twinning PHARE RO 04/IB/FI/01 “Finalizarea armonizarii legislatiei fiscale si consolidarea administratiei fiscale”, incheiat Agentia Tributaria din Spania (2005 – 2007)
 • Participant la seminarul “Vulnerabilitatea la coruptie” organizat de Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, Ministerul Finanţelor Publice (2010)
Aptitudini şi competenţe artistice 1. ARTE VIZUALE
 • Absolvirea cursurilor de pictura si sculptura la Scoala de Arte Plastice din Focsani (1972 – 1976)
 • Participant la expoziţia colectivă de pictură şi sculptură (Focşani, 1976)
 • Membru al juriului concursurilor de fotografie, organizate de Clubul de Turism „Floarea de Colţ” (Bucureşti, 1994-1996)
 • Design tehnoredactare publicatii
2. publicistică

 • Autorul cărţii „Mafia vrânceană în exerciţiul funcţiunii” (ed. Vinea, Bucureşti, 1993);
 • Redactor / secretar tehnic la cărţile: „Nopţi la Ada Kaleh” şi „Adorata” de Romulus Dianu şi „Paradisul suspinelor” de Ion Vinea (ed. Vinea a Fundaţiei Facla Nouă, Bucureşti);
 • Co-autor al cărţii „România – Egipt. 90 de ani de relaţii diplomatice” (ed. Romanian Tourism Press, sub egida Ministerului Afacerilor Externe, 1996);
 • Autorul cărţii „Colţul fricosului în Europa de la porţile Levantului”, (Ed. AgerpressTypo, Bucureşti, 2000);
 • Autorul cărţii „Crizele financiare globale din anii ‘90” (ed. AgerpressTypo, Bucureşti, 2001);
 • Autorul cărţii „La miezul nopţii zarurile se rostogolesc în vânt” (ed. AgerpressTypo, Bucureşti, 2005);
 • în pregătire cărţile de autor: „Radiografia unei crize financiare globale amânate” şi „Comunicarea instituţională”.
Aptitudini şi competenţe sociale Membru al Consiliului de Administraţie al Fundaţiei ALTMEDIACOM din Bucureşti, cu principal obiect de activitatea sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi prin mijloace alternative de comunicare
Aptitudini şi competenţe organizatorice MANAGEMENT
 • Preşedinte al Comitetului de studenţi ai Cantinei Codrescu (Iaşi, 1981-1983)
 • Coordonator al colectivului de 60 de elctricieni de la IMC Doaga, jud Vrancea (1986 – 1989) si al tehnicienilor de la ICSMAAP Focsani (1989 – 1990)
 • Coordonator al colectivelor redactionale ale publicatiilor la care am ocupat funcţia de secretar general de redacţie (1982 – 1997)
 • Participant la Seminarul „Luarea deciziilor”, organizat în cadrul Convenţiei cu Spania / proiect cu finanţare PHARE (Bucureşti, 2004)
 • Coordonator al colectivului de organizare a Seminarului Organizatiei Intra-Europene a Agentiilor Fiscale (IOTA) “Strategii pentru executare silita eficienta” (Bucuresti, septembrie 2005)
 • Participant la Seminarul “KIT-ul managerului” organizat in cadrul Conventiei “Consolidarea si dezvoltarea capacitatii de administrare a veniturilor statului”, incheiata cu Franta (2005)
 • Coordonator al colectivului de organizare a Seminarului Organizatiei Intra-Europene a Agentiilor Fiscale (IOTA) “Controlul si tratamentul marilor contribuabili” (Sinaia, septembrie 2006)
 • Coordonator al actiunilor de reprezentare si protocol organizate de catre ANAF
Abilităţi şi competenţe tehnice  

 • Inginerie electrotehnica
 • Participant, în calitate de ziarist-invitat, la Târgul de Software de la Budapesta (Ungaria, 1994)
 • Cursuri de perfecţionare în utilizarea computerului organizate de Directia pentru Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (Windows, Lotus, Internet etc.)
 • Seminarul “Comunicarea interna” organizat in cadrul Proeictului PHARE “Imbunatatirea sistemului de informatii si a infrastructurii hardware, software si de comunicatii, suport al functiilor MFP din Romania” in colaborare cu IBM Belgia (2006)
Alte aptitudini şi competenţe competenţe care nu au mai fost menţionate anterior
 • Olimpic la matematică şi membru al echipei naţionale de rezervă (1978)
 • Sublocotenent in rezerva armaTransmisiuni – Stagiul militar (1980-1981)