Lansarea de către doamna Adriana Bratie, directorul Căminului Cultural Năruja, a primului eveniment digital denumit ”Biblioturism in Vrancea arhaică”