BĂLAN, Şerban

(sec. al XIX-lea), preot, iconom, vechil al vrâncenilor în celebrul “Proces al dezrobirii vrâncenilor” intentat boierului Iordache Ruşeţ-Roznoveanu, care a intenţionat să-şi supună terenurile vrâncenilor liberi prin edict al domnitorului Constantin Alexandru Ipsilanti, la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec al XIX-lea. Bătrânii vorbesc că Preotul Şerban a fost considerat capul online casinos răzvrătiţilor, astfel că stăpânirea prin intervenţia boerului Roznoveanu, a trimis o ceată de arnăuţi ca să-l aresteze. Aceştia au ajuns în Năruja într-o zi de duminică, când preotul oficia slujba în biserică. Oamenii din sat l-au îmbrăcat pe preot în straie femeieşti, făcându-l astfel pierdut prin mulţime, după care s-a ascuns în pădure pentru o lungă perioadă de timp.