CHICIOREA, Şerban

Născut în 1891 în Năruja, a fost unul dintre cei mai înstăriţi răzeşi, fiind proprietarul cu cele mai întinse terenuri agricole, fâneţe şi păduri, dar deţinând şi animale, moară, magazin, joagăr pentru buşteni etc. A fost om politic, membru al Partidului Naţional Ţărănist din partea căruia a fost ales primar al comunei în perioada interbelică. În anii ’50 a fost expropriat de întreaga avere şi deportat.